sl9.JPG Prevodioci dr Ivana Đurić-Paunović, mr Randal Mejdžor sa autorkom izložbeSličiceNagrađen prevod V. Gordić-Petković  Bregovi kao beli slonovi E. HemingvejaPrevodioci dr Ivana Đurić-Paunović, mr Randal Mejdžor sa autorkom izložbeSličiceNagrađen prevod V. Gordić-Petković  Bregovi kao beli slonovi E. HemingvejaPrevodioci dr Ivana Đurić-Paunović, mr Randal Mejdžor sa autorkom izložbeSličiceNagrađen prevod V. Gordić-Petković  Bregovi kao beli slonovi E. HemingvejaPrevodioci dr Ivana Đurić-Paunović, mr Randal Mejdžor sa autorkom izložbeSličiceNagrađen prevod V. Gordić-Petković  Bregovi kao beli slonovi E. HemingvejaPrevodioci dr Ivana Đurić-Paunović, mr Randal Mejdžor sa autorkom izložbeSličiceNagrađen prevod V. Gordić-Petković  Bregovi kao beli slonovi E. HemingvejaPrevodioci dr Ivana Đurić-Paunović, mr Randal Mejdžor sa autorkom izložbeSličiceNagrađen prevod V. Gordić-Petković  Bregovi kao beli slonovi E. Hemingveja
Poseta 349
Rezultat ocenjivanja (bez ocene)
Oceni ovu sliku