sl2.JPG Nagrađen prevod Z. Paunovća Podzemlje D. Delila, Uliks, Dž. Džojsa i   Randala Mejdžora Hamama Balkania i The Cyclist ConspiracySličiceProf. dr Vladislava Gordić-Petković, šefica Odseka za anglistiku, mr Ljiljana Matić, bibliotekarka i autorka izlozbe i Violeta Rakić, upravnica Biblioteke Filozofskog fakultetaNagrađen prevod Z. Paunovća Podzemlje D. Delila, Uliks, Dž. Džojsa i   Randala Mejdžora Hamama Balkania i The Cyclist ConspiracySličiceProf. dr Vladislava Gordić-Petković, šefica Odseka za anglistiku, mr Ljiljana Matić, bibliotekarka i autorka izlozbe i Violeta Rakić, upravnica Biblioteke Filozofskog fakultetaNagrađen prevod Z. Paunovća Podzemlje D. Delila, Uliks, Dž. Džojsa i   Randala Mejdžora Hamama Balkania i The Cyclist ConspiracySličiceProf. dr Vladislava Gordić-Petković, šefica Odseka za anglistiku, mr Ljiljana Matić, bibliotekarka i autorka izlozbe i Violeta Rakić, upravnica Biblioteke Filozofskog fakultetaNagrađen prevod Z. Paunovća Podzemlje D. Delila, Uliks, Dž. Džojsa i   Randala Mejdžora Hamama Balkania i The Cyclist ConspiracySličiceProf. dr Vladislava Gordić-Petković, šefica Odseka za anglistiku, mr Ljiljana Matić, bibliotekarka i autorka izlozbe i Violeta Rakić, upravnica Biblioteke Filozofskog fakultetaNagrađen prevod Z. Paunovća Podzemlje D. Delila, Uliks, Dž. Džojsa i   Randala Mejdžora Hamama Balkania i The Cyclist ConspiracySličiceProf. dr Vladislava Gordić-Petković, šefica Odseka za anglistiku, mr Ljiljana Matić, bibliotekarka i autorka izlozbe i Violeta Rakić, upravnica Biblioteke Filozofskog fakultetaNagrađen prevod Z. Paunovća Podzemlje D. Delila, Uliks, Dž. Džojsa i   Randala Mejdžora Hamama Balkania i The Cyclist ConspiracySličiceProf. dr Vladislava Gordić-Petković, šefica Odseka za anglistiku, mr Ljiljana Matić, bibliotekarka i autorka izlozbe i Violeta Rakić, upravnica Biblioteke Filozofskog fakultetaNagrađen prevod Z. Paunovća Podzemlje D. Delila, Uliks, Dž. Džojsa i   Randala Mejdžora Hamama Balkania i The Cyclist ConspiracySličiceProf. dr Vladislava Gordić-Petković, šefica Odseka za anglistiku, mr Ljiljana Matić, bibliotekarka i autorka izlozbe i Violeta Rakić, upravnica Biblioteke Filozofskog fakulteta
Poseta 381
Rezultat ocenjivanja (1 ocena)
Oceni ovu sliku