Fakultet

Fakultet

1998 slike u 109 podkategorijama

Novi Sad

Novi Sad

23 slike

Odsek za anglistiku

Odsek za anglistiku

17 slike u 2 podkategorijama

Odsek za germanistiku

Odsek za germanistiku

58 slike u 8 podkategorijama

Odsek za hungarologiju

Odsek za hungarologiju

15 slike u 1 podkategoriji

Odsek za istoriju

Odsek za istoriju

115 slike u 12 podkategorijama

Odsek za medijske studije

Odsek za medijske studije

4 slike u 1 podkategoriji

 	Odsek za romanistiku

Odsek za romanistiku

11 slike u 1 podkategoriji

Odsek za slavistiku

Odsek za slavistiku

14 slike u 1 podkategoriji

Odsek za slovakistiku

Odsek za slovakistiku

61 slike u 3 podkategorijama

Odsek za srpsku književnost

Odsek za srpsku književnost

244 slike u 26 podkategorijama

Centar za mađarski jezik

Centar za mađarski jezik

33 slike u 4 podkategorijama